Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Grecja

Autor treści:
Grecja

Departament Rejestru Karnego i Ułaskawień

Ministerstwo Sprawiedliwości

Adres:

Messogeion 96
115 27 Athina

Tel.: +30(0)213 1307300 (centrala)
Faks: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-mail: ypdipimi@otenet.gr

Tel. dyrektor: +30(0)213 1307042

Tel. urzędnik odpowiedzialny za ECRIS +30(0)213 1307044

Tel. osoba do kontaktu w sprawach zaświadczeń w portalu: +30(0)213 1307048

Ostatnia aktualizacja: 31/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.