Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Francja

Autor treści:
Francja

Krajowy Rejestr Karny, Ministerstwo Sprawiedliwości, Dyrekcja Spraw Karnych i Ułaskawień (Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces)

Adres:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tel.: +33 2 51 89 89 51

Faks: +33 2 40 50 52 63

E-mail: cjn@justice.gouv.fr

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.