Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Czechy

Autor treści:
Czechy

Biuro Rejestru Karnego Republiki Czeskiej (Rejstřík trestů České republiky)

Adres:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Tel.: +420 244 006 111

Faks: +420 244 006 260

E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz

Strona internetowa: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Adres:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Tel.: +420 221 997 111

Faks: +420 224 919 927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Strona internetowa: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony