Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Regionalna Komenda Policji w Wiedniu, Biuro Rejestru Karnego (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Adres:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Tel.: +43(0)1 31310 79231

Faks: +43(0)1 31310 79209

E-mail:lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Ostatnia aktualizacja: 23/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony