Rejestry karne

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Centralny Rejestr Osób Skazanych (Registro Central de Penados)

Adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Rejestrów Administracyjnych (Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos)

San Bernardo 19

Madrid 28071

Tel.: +34 913904596

Faks: +34 913904597

E-mail: registros.administrativos@mjusticia.es

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony