Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących

Ministerstwo Sprawiedliwości

Wydział Wykonywania Sankcji Karnych

Adres:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1 369 5342
Faks: + 386 (0)1 369 5625

E-mail: ke.mp@gov.si

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi rejestr karny, rejestr prawomocnych orzeczeń w sprawach wykroczeń i wspólny rejestr punktów karnych w transporcie drogowym [art. 250a ustawy o wykonywaniu sankcji karnych (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij)].

Ostatnia aktualizacja: 24/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony