Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rejestry karne

Portugalia

Autor treści:
Portugalia
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Dyrekcja Generalna ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości – Dyrekcja Usług Identyfikacji Karnej (Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal)

Adres:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel.: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Zgodnie z prawem portugalskim, oprócz organów sądowych i policyjnych, wyciąg z rejestru karnego może uzyskać jedynie osoba zainteresowana lub osoba działająca w jej imieniu lub interesie.

Każdy, kto składa wniosek o wyciąg z rejestru karnego, musi dowieść, że jest osobą zainteresowaną oraz że informacje we wniosku są prawdziwe, w drodze okazania ważnego dokumentu identyfikacyjnego.

Wnioski należy składać osobiście w organach centralnych, kancelariach sądu lub sekretariatach sieci punktów obywatelskich (Lojas do Cidadão), bądź też w biurach usług obywatelskich (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Osoby mające miejsce pobytu poza Portugalią mogą złożyć wniosek zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości lub w placówkach dyplomatycznych bądź konsularnych.

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2013

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.