Rejestry karne

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralne Biuro Rejestru Karnego (Ministerstvo na pravosadieto, Tsentralno byuro „Sadimost”)

Adres:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Faks: +359 (2) 9881142

E-mail: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.