Rekening houdend met eerdere veroordelingen

Slovenië

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Ministerie van Justitie

Afdeling uitvoering van strafrechtelijke sancties

Adres:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefoon: + 386 (0)1  369 5342
Fax: + 386 (0)1 369 5625

E-mailadres: ke.mp@gov.si

Het ministerie van Justitie beheert het strafregister, het register van definitieve vonnissen en beslissingen over administratieve overtredingen en het gemeenschappelijk register van strafpunten in het wegverkeer (artikel 250a van de wet inzake de uitvoering van strafrechtelijke sancties - Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

Laatste update: 24/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website