Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rekening houdend met eerdere veroordelingen

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Directoraat-generaal van de gerechtelijke administratie – Directoraat voor het strafregister

Adres:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lissabon

Telefoon: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Overeenkomstig de Portugese wetgeving kunnen, naast de justitiële en politiële autoriteiten, alleen de betrokkenen zelf of personen die namens hen en in hun belang optreden uittreksels uit het strafregister vragen.

Eenieder die een uittreksel vraagt, moet aantonen dat hij de betrokkene of een door de betrokkene gemachtigde persoon is, en moet tot staving van de in het verzoek verstrekte informatie (een) geldig(e) identiteitsdocument(en) overleggen.

Het verzoek moet persoonlijk worden ingediend bij de centrale autoriteiten, de griffies van de rechtbanken of het netwerk van burgershops (Lojas do Cidadão) en dienstverleningspunten voor burgers (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Personen van buiten Portugal kunnen hun verzoek indienen conform de instructies op de website van het directoraat-generaal van de gerechtelijke administratie of bij de diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen van Portugal.

Laatste update: 18/07/2013

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website