Rekening houdend met eerdere veroordelingen

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Ministero della Giustizia (Ministerie van Justitie)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Afdeling gerechtelijke zaken)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Directoraat-generaal strafzaken)

Ufficio III – Casellario Centrale (Bureau III – Centraal strafregister)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Telefoon: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax: +39 06 6880 7558

E-mail: casellario.centrale@giustizia.it

Laatste update: 18/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website