Rekening houdend met eerdere veroordelingen

Frankrijk

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Nationaal strafregister – Ministerie van Justitie - Directoraat Strafzaken en gratieverlening)

Adres:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefoon: +33 2 51 89 89 51

Fax: +33 2 40 50 52 63

E-mail: cjn@justice.gouv.fr

Laatste update: 13/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.