Rekening houdend met eerdere veroordelingen

Hongarije

Op deze pagina vindt u informatie over de Dienst voor het strafregister en uittreksels uit het strafregister (erkölcsi bizonyítvány).

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Dienst voor het strafregister van het Centraal Bureau voor administratieve en elektronische overheidsdiensten (KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság)

Adres: 1097 Boedapest, Vaskapu utca 30/A

Telefoon: +36 1 455 21 98
Fax: +36 1 455 21 03

E-mail: bnyh@kekkh.gov.hu
Website: https://www.nyilvantarto.hu/en/

De helpdesk van de Dienst is ondergebracht bij het Centraal Documentenbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1133 Boedapest, Visegrádi utca 110)

Wat de verwerkte gegevens betreft, zijn strafregisters authentieke officiële registers en zijn ze onderworpen aan het wettelijk toezicht door de procureur-generaal. U kunt uw eigen uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het Centraal Documentenbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken. U kunt dit doen per post, elektronisch of persoonlijk bij de helpdesk. De afgifte van de eerste vier uittreksels per jaar is gratis.

Verdere informatie over uittreksels uit het strafregister

Laatste update: 27/07/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website