Rekening houdend met eerdere veroordelingen

Afdeling voor strafregisters en gratieverlening

Ministerie van Justitie

Adres:

Mesogeion 96
115 27 Athene

Tel.: +30(0)213 1307300 (centrale)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-mail: ypdipimi@otenet.gr

Tel. van het afdelingshoofd: +30(0)213 1307042

Tel. van de ECRIS-functionaris: +30(0)213 1307044

Tel. van de functionaris voor certificatie op het portaal: +30(0)213 1307048

Laatste update: 31/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website