Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

Id-diviżjoni tal-infurzar tas-sanzjonijiet kriminali

Indirizz:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1  369 5342
Faks: + 386 (0)1 369 5625

Indirizz elettroniku: ke.mp@gov.si

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jġestixxi l-fedini penali, ir-reġistru ta’ sentenzi u deċiżjonijiet finali tal-qorti dwar kontravvenzjonijiet u r-reġistru komuni ta’ punti ta’ penalità fit-trasport bit-triq (l-Artikolu 250a tal-Att dwar l-Infurzar ta’ Sanzjonijiet Kiminali (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS).

L-aħħar aġġornament: 24/07/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.