Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja – Direttorat għas-Servizzi tal-Identifikazzjoni tal-Kriminali

Indirizz:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisbon

Telefon: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

Posta elettronika: correio@dgaj.mj.pt

Indirizz tal-internet http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Skont il-liġi Portugiża, apparti l-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, il-persuna biss jew xi ħadd li jaġixxi f’isimha u fl-interess tagħha jista' jkollha silta mill-kondotta tagħha.

Kull min jitlob għal silta jrid ikollu prova li hu l-persuna kkonċernata jew xi ħadd awtorizzat minnu, u jissostanzja l-informazzjoni pprovduta fit-talba b’dokument(i) ta’ identifikazzjoni validu/i.

It-talba trid tkun sottomessa personalment lill-awtoritajiet ċentrali, lis-segretarjati tal-Qorti jew in-netwerk ta’ Uffiċċji taċ-Ċittadini (Lojas do Cidadão) u l-Bankijiet tas-Servizzi taċ-Ċittadini (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Il-persuni li jirrisjedu lil hinn mill-Portugall jistgħu jissottomettu t-talba tagħhom kif hemm miktub fuq il-websajt tad-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja jew lir-rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari tal-Portugall.

L-aħħar aġġornament: 18/07/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna