Beaktande av tidigare fällande domar

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Criminal Record Office

Adress:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Telefon +356 22942142

Fax +356 22942678

E-post: cro.police@gov.mt

Senaste uppdatering: 15/07/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna