Zohlednění předchozích trestů

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Criminal Record Office (Národní rejstřík trestů)

Adresa:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tel.: +356 22942142

Fax: +356 22942678

E-mail: cro.police@gov.mt

Poslední aktualizace: 15/07/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna