Вземане под внимание на предишни присъди

Malta

Il-kontenut ipprovdut minn
Malta

Criminal Record Office (Бюро „Регистър за съдимост“)

Адрес:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Тел.: +356 22942142

Факс: +356 22942678

Ел. поща: cro.police@gov.mt

Последна актуализация: 15/07/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna