Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

Ministeru tal-Ġustizzja

Dipartiment għall-Affarijiet tal-Ġustizzja

Direttorat Ġenerali tal-Ġustizzja Kriminali

Uffiċċju III - Reġistru Ċentrali

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Telefown: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faks: +39 06 6880 7558

Email: casellario.centrale@giustizia.it

L-aħħar aġġornament: 18/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna