Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti

Estonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Estonja

Iċ-Ċentru tar-Reġistri u tas-Sistemi tal-Informazzjoni

Indirizz:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefon: +372 663 6300
Faks: +372 646 0165

Indirizz elettroniku: ecris@just.ee
Sit elettroniku: https://www.rik.ee/

L-aħħar aġġornament: 25/09/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.