Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti

L-Uffiċċju tal-Kondotti Kriminali tar-Repubblika Ċeka

Indirizz:

Soudní 1
140 66 Prague 4

Telefon: +420 244 006 111

Faks: +420 244 006 260

Indirizz elettroniku: rejstrik@rejtr.justice.cz

Web: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka

Indirizz:

Vyšehradská 16
128 10 Prague 2

Telefon: +420 221 997 111

Faks: +420 224 919 927

Indirizz elettroniku: posta@msp.justice.cz

Web: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

L-aħħar aġġornament: 15/06/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna