Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti

Il-Kap tal-Pulizija

Dawn id-Dipartimenti tal-Pulizija Ċiprijotta huma awtoritajiet kompetenti li jittrażmettu l-informazzjoni f’isem il-Kap tal-Pulizija:

1. L-Uffiċċju tal-Kundanni Preċedenti: Kriminali

Indirizz

Dipartiment C
Kwartieri tal-Pulizija
Triq Antistratigou Evangelou Floraki
Kodiċi Postali 1478
Nikosija

TELEFON: +357 (22) 808386

FAKS: +357 (22) 808653

Indirizz elettroniku: cro@police.gov.cy, ekoutsofti@police.gov.cy

Dan id-Dipartiment huwa responsabbli mit-trażmissjoni tal-informazzjoni skont l-Artikoli 4, 6 u 7 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA.

Tiġi skambjata informazzjoni dwar kundanni kriminali preċedenti.

2. L-Uffiċċju tal-Kundanni Preċedenti: Traffiku

Indirizz

Id-Dipartiment tat-Traffiku
Kwartieri tal-Pulizija
Triq Antistratigou Evangelou Floraki
Kodiċi Postali 1478
Nikosija

TELEFON: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAKS: +357 (22) 607596

Indirizz elettroniku: mefstathiou@police.gov.cy

Dan id-Dipartiment huwa responsabbli mit-trażmissjoni tal-informazzjoni skont l-Artikoli 4, 6 u 7 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA.

Tiġi skambjata informazzjoni dwar kundanni tat-traffiku preċedenti.

3. L-Unjoni Ewropea u d-Direttorat tal-Kooperazzjoni Polizjeska Internazzjonali

Indirizz

Kwartieri tal-Pulizija
Triq Antistratigou Evangelou Floraki
Kodiċi Postali 1478
Nikosija

TELEFON: +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAKS: +357 (22) 607898

Indirizz elettroniku: euipcd@police.gov.cy

Dan id-Direttorat huwa responsabbli mit-trażmissjoni tal-informazzjoni skont l-Artikoli 7 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA.

L-aħħar aġġornament: 23/07/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.