Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Apvienotā Karaliste

Saturu nodrošina
Apvienotā Karaliste

Apvienotās Karalistes Centrālā iestāde sodāmības reģistra datu apmaiņai

Adrese:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Tālrunis: +44 (0)1489 569 805

E-pasts: ukca@acro.pnn.police.uk

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet ACRO tīmekļa vietni.

Lapa atjaunināta: 28/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu