Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Slovēnija

Saturu nodrošina
Slovēnija

Tieslietu ministrija

Sodu izpildes nodaļa

Adrese:

Župančičeva 3
1000 Ļubļana

Tālrunis: + 386 (0)1 369 5342
Telefakss: + 386 (0)1 369 5625

E-pasts: ke.mp@gov.si

Tieslietu ministrija pārvalda sodu reģistru, tiesas spriedumu un galīgo tiesas nolēmumu reģistru pārkāpumu lietās un ceļu satiksmes pārkāpumu soda punktu kopīgo reģistru (Sodu izpildes likuma (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS) 250.a pants).

Lapa atjaunināta: 24/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu