Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāts – Identifikācijas krimināllietās direktorāts)

Adrese:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisbon

Tālrunis: +351 217 906 200/1

Fakss: +351 211 545 113

E-pasts: correio@dgaj.mj.pt

Tīmekļa vietne: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem, izņemot tiesu iestādes un policiju, izrakstu no sodāmības reģistra var iegūt tikai attiecīgā persona vai persona, kas darbojas tās uzdevumā un interesēs.

Jebkurai personai, kas pieprasa izrakstu, ir jāpierāda, ka viņa ir attiecīgā persona vai šīs personas pilnvarota persona, un jāpamato pieprasījumā sniegtā informācija ar spēkā esošiem identifikācijas dokumentiem.

Pieprasījums ir jāiesniedz personiski centrālajās iestādēs, tiesas sekretariātā vai pilsoņu konsultāciju birojos (Lojas do Cidadão) un to kontaktpunktos (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Personas, kas dzīvo ārpus Portugāles, var iesniegt pieprasījumu Portugāles diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās, ievērojot Tieslietu administrācijas ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē norādīto kārtību.

Lapa atjaunināta: 18/07/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu