Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Polija

Saturu nodrošina
Polija

Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Tieslietu ministrija - Sodāmības reģistra informācijas birojs)

Adrese:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Tālrunis: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fakss: +48 22 39 76 205

E-pasts: krk@ms.gov.pl

Lapa atjaunināta: 13/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.