Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Nīderlande

Saturu nodrošina
Nīderlande

Saskaņā ar Tiesvedības datu un sodāmības reģistra likumu (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg) Tiesu dokumentācijas sistēmā tiek (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) reģistrēti visi smagi noziegumi un daudzi mazāk smagi noziedzīgi nodarījumi attiecībā uz fiziskām un juridiskām personām. Ņemot vērā šādu tiesvedības datu konfidenciālo raksturu, Wjsg reģistrācijai un ­informācijas atklāšanai­ piemēro ierobežojošu pieeju. Proti, personu loks, kas var piekļūt konkrētai informācijai, un konkrēti nolūki, kādos var piekļūt informācijai, ir noteikti ar likumu.

Tiesu informācijas dienests (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktinformācija:

Tiesu informācijas dienests

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Tālrunis: +31 88 998 9000
Fakss: +31 546 813 003

E-pasts: info@justid.nl

Lapa atjaunināta: 04/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu