Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Ungārija

Šajā sadaļā sniegta informācija par Sodāmības reģistra iestādi un sodāmības reģistra izziņām, kuras ungāru valodā sauc erkölcsi bizonyítvány.

Saturu nodrošina
Ungārija

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Administratīvo un elektronisko valsts dienestu centrālā biroja Sodāmības reģistra iestāde)

Adrese: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Tālrunis: +36 1 455 21 98
Fakss: +36 1 455 21 03

E-pasts: bnyh@kekkh.gov.hu
Tīmekļa vietne: https://www.nyilvantarto.hu/en/

Iestādes klientu apkalpošanas nodaļa atrodas Iekšlietu ministrijas Centrālajā dokumentu birojā (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.)

Attiecībā uz apstrādātajiem datiem sodāmības reģistra ieraksti ir autentiski oficiāli ieraksti un tos saskaņā ar likumu uzrauga galvenais prokurors. Sodāmības reģistra izziņu par sevi var pieprasīt Iekšlietu ministrijas Centrālajā dokumentu birojā. To var izdarīt pa pastu, elektroniski vai personīgi klientu apkalpošanas nodaļā. Sodāmības reģistra izziņas izdod bez maksas pirmās četras reizes gadā.

Sīkāka informācija par izrakstiem no tiesu reģistra.

Lapa atjaunināta: 27/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu