Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Grieķija

Saturu nodrošina
Grieķija

Sodāmības reģistra un apžēlošanas departaments

Tieslietu ministrija

Adrese:

Mesogeion 96
115 27 Atēnas

Tālr.: +30(0)213 1307300 (centrāle)
Fakss: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

E-pasts: ypdipimi@otenet.gr

Vadītāja tālr.: +30(0)213 1307042

Par ECRIS atbildīgās amatpersonas tālr.: +30(0)213 1307044

Par sertifikāciju portālā atbildīgās amatpersonas tālr.: +30(0)213 1307048

Lapa atjaunināta: 31/08/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.