Sodāmības reģistri

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Centrālais sodāmības reģistrs (Registro Central de Penados)

Adrese:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos (Tieslietu ministrija, Administratīvo reģistru apakšģenerāldirektorāts)

San Bernardo 19

Madrid 28071

Tālrunis: +34 913904596

Fakss: +34 913904597

E-pasts: registros.administrativos@mjusticia.es

Lapa atjaunināta: 12/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu