Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Ministero della Giustizia (Tieslietu ministrija)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Tiesu departaments)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Krimināllietu ģenerāldirektorāts)

Ufficio III – Casellario Centrale (Birojs III – Centrālais sodāmības reģistrs)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Tālrunis: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fakss: +39 06 6880 7558

E-pasts: casellario.centrale@giustizia.it

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.