Sodāmības reģistri

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Īrijas Sodāmības reģistra centrālā iestāde (Central Authority for Criminal Records in Ireland)

Racecourse Road

Thurles

Co Tipperary

Tālrunis: +353 (0)504 27300

Fakss: +353 (0)504 27373

E-pasts: criminalrecords@garda.ie

Lapa atjaunināta: 25/08/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu