Sodāmības reģistri

Igaunija

Saturu nodrošina
Igaunija

Reģistru un informācijas sistēmu centrs (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Adrese

Lubja 4
Tallinn 19081

Tālrunis.: +372 663 6300
Fakss: +372 646 0165

E-pasts: ecris@just.ee
Tīmekļa vietne https://www.rik.ee/

Lapa atjaunināta: 25/09/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.