Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Čehija

Saturu nodrošina
Čehija

Čehijas Republikas Sodāmības reģistrs (Rejstřík trestů České republiky)

Adrese:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Tālrunis: +420 244 006 111

Fakss: +420 244 006 260

E-pasts: rejstrik@rejtr.justice.cz

Tīmekļa vietne: http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Čehijas Republikas Tieslietu ministrija (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Adrese:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Tālrunis: +420 221 997 111

Fakss: +420 224 919 927

E-pasts: posta@msp.justice.cz

Tīmekļa vietne: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Lapa atjaunināta: 15/06/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu