Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Policijas vadītājs

Šādi Kipras policijas dienesti ir kompetentās iestādes, kuras nodod informāciju policijas vadītāja uzdevumā.

1. Sodāmības reģistrs: noziedzīgi nodarījumi

Adrese:

C departaments (Τμήμα Γ)
Policijas galvenā pārvalde (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pasta indekss 1478
Nikosija

TĀLRUNIS: +357 (22) 808386

FAKSS: +357 (22) 808653

E-pasts: cro@police.gov.cy, ekoutsofti@police.gov.cy

Šis dienests ir atbildīgs par informācijas nodošanu saskaņā ar Padomes Pamatlēmuma 2009/315/TI 4., 6. un 7. pantu.

Notiek informācijas apmaiņa par notiesājošiem spriedumiem krimināllietās.

2. Sodāmības reģistrs: satiksmes noteikumu pārkāpumi

Adrese:

Satiksmes departaments (Τμήμα Τροχαίας)
Policijas galvenā pārvalde (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pasta indekss 1478
Nikosija

TĀLRUNIS: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAKSS: +357 (22) 607596

E-pasts: mefstathiou@police.gov.cy

Šis dienests ir atbildīgs par informācijas nodošanu saskaņā ar Padomes Pamatlēmuma 2009/315/TI 4., 6. un 7. pantu.

Notiek informācijas apmaiņa par iepriekšējiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

3. Eiropas Savienības un policijas starptautiskās sadarbības direktorāts

Adrese:

Policijas galvenā pārvalde (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pasta indekss 1478
Nikosija

TĀLRUNIS: +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAKSS: +357 (22) 607898

E-pasts: mefstathiou@police.gov.cy

Šis direktorāts ir atbildīgs par informācijas nodošanu saskaņā ar Padomes Pamatlēmuma 2009/315/TI 7. pantu.

Lapa atjaunināta: 23/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu