Sodāmības reģistri

Bulgārija

Saturu nodrošina
Bulgārija

Tieslietu ministrija, Centrālais sodāmības reģistrs

Adrese:

ul. Aksakov 5
Sofija 1040

Tālr. + 359(2) 9237355

Fakss: +359 (2) 9881142

E-pasts: CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Lapa atjaunināta: 17/12/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu