Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Jungtinė Karalystė

Turinį pateikė
Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės keitimosi nuosprendžių registrų informacija centrinė institucija (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Adresas:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefonas +44 (0)1489 569 805

E. paštas ukca@acro.pnn.police.uk

Daugiau informacijos galima rasti ACRO interneto svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma