Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Slovėnija

Turinį pateikė
Slovėnija

Teisingumo ministerija

Baudžiamųjų sankcijų vykdymo skyrius

Adresas:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tel. + 386 (0)1  369 5342
Faksas: + 386 (0)1 369 5625

E. paštas: ke.mp@gov.si

Teisingumo ministerija tvarko įrašus apie teistumą, įsiteisėjusių teismo nutarčių ir sprendimų dėl baudžiamųjų nusižengimų registrą ir bendrąjį baudos taškų už kelių eismo pažeidimus registrą (Baudžiamųjų sankcijų vykdymo įstatymo (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS) 250a straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 24/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma