Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Rumunijos policijos generalinės inspekcijos Nuosprendžių registro, statistikos ir operatyvinės informacijos direktoratas (Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române)

Adresas:

Şos. Şos. Ștefan cel Mare nr. 13-15
sector 2 Bucureşti
cod poştal 020123

Faksas + (4021)/317 87 90

E. paštas: cazier@politiaromana.ro

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma