Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (portugalų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Teismų administravimo generalinis direktoratas. Nuteistųjų identifikavimo tarnybų direktoratas

Adresas:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Telefonas +351 217 906 200/1

Faksas +351 211 545 113

E. paštas correio@dgaj.mj.pt

Interneto svetainė http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Pagal Portugalijos teisę išrašą iš nuosprendžių registro dėl konkretaus asmens, be teismų ir policijos institucijų, gali gauti tik tas asmuo arba jo vardu ir interesais veikiantis kitas asmuo.

Išrašo prašantis asmuo turi įrodyti, kad jis yra atitinkamas asmuo arba jo įgaliotas asmuo, ir pagrįsti prašyme nurodomą informaciją galiojančiu (-iais) tapatybės dokumentu (-ais).

Prašymas teikiamas asmeniškai centrinės valdžios institucijoms, teismų kanceliarijoms arba piliečių aptarnavimo tinklo punktuose (Lojas do Cidadão) ir paslaugų piliečiams skyriuose (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Ne Portugalijoje gyvenantys asmenys prašymą gali teikti, kaip nurodyta Teismų administravimo generalinio direktorato ar Portugalijos diplomatinių ar konsulinių atstovybių interneto svetainėse.

Paskutinis naujinimas: 18/07/2013

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma