Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Teismo dokumentų sistemoje (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) registruojami visi sunkūs nusikaltimai ir didelis skaičius nesunkių nusikalstamų veikų, susijusių su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kaip numatyta Teisminių duomenų ir nuosprendžių registrų įstatyme (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Dėl konfidencialaus tokių teisminių duomenų pobūdžio Wjsg laikomasi ribojamojo požiūrio į informacijos registravimą ­ir ­atskleidimą. Kitaip tariant, įstatyme nustatyta, kas gali susipažinti su kokia informacija ir kokiu aiškiu tikslu.

Teisminės informacijos tarnyba (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktiniai duomenys:

Teisminės informacijos tarnyba

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Telefonas +31 88 998 9000
Faksas +31 546 813 003

El. paštas info@justid.nl

Paskutinis naujinimas: 25/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma