Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Vengrija

Šiame skirsnyje kalbama apie Už nuosprendžių registrą atsakingą institucija instituciją ir pažymas dėl teistumo, kurios vengrų kalba vadinamos erkölcsi bizonyítvány.

Turinį pateikė
Vengrija

KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Administracinių ir elektroninių viešųjų paslaugų centrinis biuras, Už nuosprendžių registrą atsakinga institucija)

Adresas: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefonas +36 1 455 21 98
Faksas +36 1 455 21 03

E. paštas bnyh@kekkh.gov.hu
Svetainė https://www.nyilvantarto.hu/en/

Institucijos paslaugų skyrius yra įsikūręs Vidaus reikalų ministerijos Centrinėje dokumentų tarnyboje (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.).

Kiek tai susiję su tvarkomais duomenimis, išrašai iš nuosprendžių registro yra autentiški oficialūs dokumentai ir teisės aktais nustatyta, kad juos prižiūri generalinis prokuroras. Norėdami gauti savo pažymą dėl teistumo kreipkitės į Vidaus reikalų ministerijos centrinę dokumentų tarnybą. Tai galite padaryti paštu, elektroniniu būdu arba asmeniškai paslaugų skyriuje. Pažymos dėl teistumo išduodamos nemokamai pirmus keturis kartus per metus.

Daugiau informacijos apie teismo bylų registro išrašą.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma