Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Federalinis teisingumo biuras (Bundesamt für Justiz)

IV 2 skyrius „Internationale Registerangelegenheiten“ (tarptautiniai registrų reikalai)

Adresas:

  • D-53094 Bonn
  • Adenauerallee 99 - 103
    D-53113 Bonn

Telefonas: +49 (0)228 99 410-40
Faksas: +49 228 99 410-5603

E. paštas: bzr.international@bfj.bund.de

Paskutinis naujinimas: 16/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.