Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Estija

Turinį pateikė
Estija

Registrų ir informacinių sistemų centras

Adresas:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefonas +372 663 63 00
Faksas +372 646 01 65

E. paštas ecris@just.ee
Interneto svetainė https://www.rik.ee/

Paskutinis naujinimas: 25/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.