Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Čekijos Respublikos Nuosprendžių registro biuras

Adresas:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefonas +420 244 006 111

Faksas +420 244 006 260

E. paštas rejstrik@rejtr.justice.cz

Interneto svetainė http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Čekijos Respublikos Teisingumo ministerija

Adresas:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefonas +420 221 997 111

Faksas +420 224 919 927

E. paštas posta@msp.justice.cz

Interneto svetainė http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Paskutinis naujinimas: 09/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma