Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Bulgarija

Turinį pateikė
Bulgarija

Teisingumo ministerija, Nuosprendžių registro centrinis biuras

Adresas:

ul. Aksakov 5
1040 Sofija

Telefonas + 359(2) 9237355

Faksas +359 (2) 9881142

E. paštas CBCC@justice.government.bg, bs_cbs@mjeli.government.bg

Paskutinis naujinimas: 17/12/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma