Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Vienos regiono policijos komisariatas, Teistumo registro tarnyba

Adresas:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefonas +43(0)1 31310 79231

Faksas +43(0)1 31310 79209

E. paštas: lpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at

Paskutinis naujinimas: 30/05/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma