Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Čekijos Respublikos Nuosprendžių registro biuras

Adresas:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefonas +420 244 006 111

Faksas +420 244 006 260

E. paštas rejstrik@rejtr.justice.cz

Interneto svetainė http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Čekijos Respublikos Teisingumo ministerija

Adresas:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefonas +420 221 997 111

Faksas +420 224 919 927

E. paštas posta@msp.justice.cz

Interneto svetainė http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma