Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Policijos vadovybė

Toliau išvardyti Kipro policijos departamentai yra kompetentingos institucijos, įgaliotos policijos vadovybės vardu perduoti informaciją:

1. Nuosprendžių registro biuras. Baudžiamosios bylos

Adresas:

C Departamentas
Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 808386

FAKSAS +357 (22) 808653

E. paštas cro@police.gov.cy, ekoutsofti@police.gov.cy

Šis departamentas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4, 6 ir 7 straipsnius.

Keičiamasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius.

2. Nuosprendžių registro biuras. Eismo taisyklių pažeidimai

Adresas:

Eismo departamentas
Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAKSAS +357 (22) 607596

E. paštas mefstathiou@police.gov.cy

Šis departamentas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4, 6 ir 7 straipsnius.

Keičiamasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius dėl eismo taisyklių pažeidimų.

3. Europos Sąjungos ir tarptautinio policijos bendradarbiavimo direktoratas

Adresas:

Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAKSAS +357 (22) 607898

E. paštas euipcd@police.gov.cy

Šis direktoratas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 7 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma